I dag skriver vi om något som tjusar många, nämligen jakt och jakttider. Det som av många bedrivs ute i våra djupa skogar och som andra ibland ser på med tvivel, särskilt när det utförs av höga banktjänstemän i exklusiv anda.

 

JägarenÄr det något som man kan göra i fjällen så är det att vara med om ett riktigt jaktäventyr, men också mycket annat som du kan läsa om här fjallaventyr.com.

 

I Svenska Dagbladet kan vi läsa om hur det uppdagades nyligen hur Swedbanks toppelit, med vice och ordinarie ordförande för banken låtit sig bjudas på så kallad representationsjakt i regi av SCA. Vildsvinsjakt i södra Tyskland där kostnaden per person varit uppe i 20 000 kronor, och då inte inräknat transport, som ofta skett med privatplan. Det bör nämnas att detta strider tvärtemot kring Swedbanks egen policy om gåvor, som inte får framstå som extravaganta och som ska ha ett sunt affärssyfte.

Men det finns en annan sida till jakt som inte hör hemma bland privatjets, exklusivitet och företagspampar med bakåtslickat hår. Om den världen kan vi läsa om i en artikel i Dagens Nyheter.

Jakt som ett naturligt sätt att bevara och förvalta naturen

För en jaktvårdskonsulent eller en jägmästare handlar det om drivkraften att bevara och ta hand om skog och mark med dess pälsklädda bestånd av djurarter. En balanserad jakt där viltstammarna hålls i schack och i samklang med ekosystemet är det viktigaste, även om jaktens spänning givetvis finns där. Det handlar alltså om att förvalta, mer än om att vara macho och aggressiv i skogen. Jakt kan alltså vara på olika sätt, det kan handla (ska handla) om vård av vår naturskatt och inte om något annat.

Mer om jakt och livskraftiga bestånd kan du läsa om här på Naturvårdsverkets hemsida. Naturvårdsverket är den myndighet som är så kallad ansvarig jaktmyndighet i Sverige, där finns information om viltförvaltning, om jägarexamen och jaktkort som är förutsättningar för att kunna ansöka om jaktvapenlicens och sedermera kunna jaga i Sverige samt om skyddsjakt, som är ett undantag från fredning av vilt, till exempel vargjakt. Alla djur och växter som finns naturligt i vårt land ska alltså långsiktigt förvaltas och skyddas i bestånd som i sig ska vara livskraftiga, naturen ska kunna utnyttjas men på ett hållbart och varsamt sätt.